Strona główna > Cennik

Cennik

cennik 1.png

cennik2.png

W związku z licznymi sytuacjami odwoływania zarezerwowanych wcześniej przez grupy imprez, przypominamy o obowiązku zadatkowania dokonywanych rezerwacji.

Wysokość zadatku jest stała i wynosi 10zł od rezerwowanego kompletu sprzętu (np. zadatek dla grupy 15 osobowej, wynosi 150zł), a minimalna grupa uczestników to 8 osób.

Zadatek przechodzi na poczet imprezy. Oznacza to, że w dniu zabawy klient płaci kwotę pomniejszoną o kwotę zadatku (np. Pakiet startowy 40zł - 10zł zadatku)

W przypadku gdy grupa rezerwowała 15 kompletów, a na imprezę stawia się grupa mniejsza o pewną ilość osób, kwota zadatku wysokości 10zł/komplet za przygotowany, a niewykorzystany podczas zabawy sprzęt, nie podlega zwrotowi - poniesiony koszt przygotowania zabawy.

Przygotowany przez nas system informuje klienta poprzez wiadomość SMS o wpłynięciu zadatku na nasze konto, a my natychmiast zabieramy się za przygotowanie imprezy.

W tytule przelewu wpisujemy tylko i wyłącznie datę rezerwacji przedzieloną kropkami, np. rezerwacja dokonana na 7 czerwiec 2018r. = tytuł przelewu: 07.06.2018

Zadatek należy wpłacić do 4 dni od dnia dokonania rezerwacji imprezy!

 

Dane do konta dla imprez firmowych, jak i konta dla grup indywidualnych otrzymacie w wiadomości e-maillub sms, tuż po dokonaniu rezerwacji